Stravování a platba v mateřské škole


Aktuálně:

Úplata a stravné Červen, červenec a srpen Broučci; Sovičky

Částka je výsledek součtu stravného a úplaty za 3 měsíce (červenec a srpen jsou poměrně kráceny kvůli přerušení provozu MŠ v době prázdnin). 

Stravování a úplata se pravidelně v měsíci červnu platí za měsíce červen, červenec a srpen. Částka se krátí poměrně k době přerušení provozu MŠ.

 

Postup při platbě hotově a převodem

Finanční prostředky lze poukázat na účet č. 299778457/0300 nebo zaplatit osobně v kanceláři vedoucí školní jídelny viz výše.

Informace potřebné k provedení platby stravného a úplaty za předškolní vzdělávání

ÚPLATA

Změna ceny úplaty od 1.9.2023 viz přiloha 

Nová cena úplaty (školkovné) od 01.09.2024 viz příloha

  • Platí se vždy na celý měsíc, ve kterém se stravné vybírá. V následujícím měsíci provede VŠJ vyúčtování a odečte odhlášené obědy z předchozího měsíce.
  • Platí se převodem z účtu nebo hotovosti u VŠJ
  • Současně se vybírá i úplata za vzdělávání a školské služby
  • Úplata za vzdělávání a školské služby je dána Směrnicí mateřské školy v souladu s vyhláškou č. 423/2023 Sb. Je to vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

 

Pitný režim

Pitný režim je pro děti zajištěn po celý den, děti si samy podle potřeby mohou nalít pití konvic do svých hrnečků. Další tekutiny jsou podávány jako součást každého jídla podávaného v MŠ.

Dětem je zajištěn dostatečný pitný režim, děti mají dostatek tekutin po celý den,mezi jídly jsou dodržovány odpovídající intervaly, 2,5 – 3 hodiny. Vedeme děti ke kulturnímu stolování a samostatnosti při stravování.

 

STRAVOVÁNÍ

Výše stravného je stanoveno dle vyhlášky č. 13/2023 Sb., kterou se mění vyhláška  č. 107/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů je stanovena norma a výše platby stravného dětí.

Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava dle předpisu.

Změna ceny stravného v MŠ od 01.04.2023 viz příloha.

Tabulka 1. cena stravování dětí v MŠ od 01.04.2023

 

Strávníci 2,5 – 6 let

Strávníci 7-10 let

Přesnídávka

10

11

Oběd

30

31

Svačina

8

8

Celkem cena (kč)

48

50

 

 

 

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.