O nás


Mateřská škola

se nachází v okrajové části města Ústí nad Labem – Skorotice. Budova byla postavena začátkem minulého století, jako mateřská škola slouží od roku 1945.

Budova mateřské školy je dvoupatrová. V přízemí a v prvním poschodí jsou třídy, herny s vlastním sociálním zázemím částečně vybaveny novým nábytkem, uspořádané pro hry a tělovýchovné aktivity. Ve druhém poschodí jsou lehárny, kde děti mají své stabilní místo pro odpočinek. V přízemí je tělocvična, kterou využíváme pro pohybové aktivity, divadla apod.

Mateřská škola je dvoutřídní, s kapacitou 56 dětí, které rozděleny podle věku – 1. třídu navštěvují děti ve věku 2 - 5 let, ve 2. třídě jsou děti 4 – 7 leté. Škola má stabilní lehárny, kde mají děti své stálé místo na odpočinek. V suterénu je kuchyň, která zajišťuje stravování dětí a zaměstnanců školy. K objektu MŠ náleží školní zahrada.

Základním posláním naší mateřské školy je výchova dětí k přátelství, ohleduplnosti a možnosti se seberealizovat, mimo jiné také vytvářet optimální podmínky pro vývoj dítěte v návaznosti na jeho výchovu v rodině. Vzájemnou toleranci a vstřícným jednáním se snažíme, aby se během dne nevytrácela dobrá nálada, pohoda a radost.

V souladu s požadavky platného dokumentu – Rámcového programu pro předškolní vzdělávání jsme vypracovali vlastní Školní vzdělávací program s názvem – S broučkem a sovičkou, poznávej zem celičkou

 

Cíl, který nás spojuje

Vytvářet u dětí přiměřeným a srozumitelným způsobem s pravidly chování zejména ve vztahu k druhému dítěti, rozvíjet sociální citlivost, toleranci, soucítění, dovednost spolupracovat při hře i ostatních činnostech. Učit děti sociální citlivosti, ohleduplnosti, vzájemné pomoci i odvaze v mezilidských vztazích – řešit vzájemné spory, obhajovat a přijímat jiný názor, nabídnout řešení, pomoc, vyjednávat s ostatními dětmi, domlouvat se, respektovat právo na soukromí jedince apod.

 

Prezentace a zájmové činnosti

Angličtina pro děti s povinnou předškolní docházkou

V rámci ŠVP probíhá pilotní rok 2022 pravidelné seznamování dětí s anglickým jazykem.

 

Soutěže

Každoroční úspěšné zapojení do výtvarných soutěží s Městskou policií – Smíš – nesmíš

Plamínek – jedná se o každoroční soutěž družstev v hasičských discipínách

 

Mimo MŠ

bruslení ( zimní stadion ÚL Slovan),

spolupráce s Městskou policií – dopravní hřiště( teorie, praxe), ukázka práce MP, psovoda a zábavně vzdělávací program

Masarykova nemocnice – dětské oddělení

Hasičský záchranný sbor ÚL

 

Další činnosti

 

- Se Sokoklem do Života

- život zvířat v lese – myslivec v MŠ

- Koukají na nás správně – preventivní vyšetření zraku Primavizus

- Keramika

- Mikulášská nadílka 

- Vánoční dílna

- Velikonoční dílna

- Podzimní dílna

- Spolupráce s fondem SIDUS

- Divadla v MŠ (Sváťovo divadlo, Krabice Teplice aj.)

- Karneval

- Vánoční zpívání

- Rozloučení s předškoláky

- Výlety  (projížďka lodí, ZOO, apod.)

 

 

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.