Organizace a režim dne


Režim dne: Příchod dětí nejpozději do 8:00! 

                    Odchod dětí po obědě 11:45-12:00

                    Odchod dětí odpoledne 14:15-17:00

 

Režim dne podrobně:

Mateřská škola má provozní dobu od 6:00 do 17:00

Příchod dětí:  6,00  - 8,00 hodin (později dle individuální domluvy s rodiči, důrazně doporučujeme 8 hodinu)

Ranní blok činností s dětmi:  6,00 - 8,30 hodin

- spontánní nebo řízené individuální, skupinové či společné hraní, tvořivé a estetické činnosti dětí, tělovýchovná chvilka, IP s předškolními dětmi, komunitní kruh – přivítání dne, diskuze, realizace plánovaných činností řízených učitelkou, hygiena před svačinou

Dopolední přesnídávka:  8,45 - 9,20 hodin

Dopolední blok činností s dětmi:  9,20 – 9,50 hodin

- didakticky cílené činnosti, jazykové chvilky, smyslové hry,

hygiena a příprava na pobyt venku (v případě nepříznivého počasí řízené činnosti zaměřené na vzdělávání dětí nebo spontánní hry dětí ve skupinách v herně, třídě, tělocvičně).

Pobyt venku – hry, sportovní aktivity, vycházka, hygiena:  9,35 - 11,30 hodin

Podávání oběda:  11,10 – 11,50 hodin (odchody některých dětí domů)

Hygiena a příprava na odpočinek:  11,50 - 12,30 hodin

Odpočinek na lehátku:  12,30 – 13,45 (14,00h)  hodin

- poslech četby pohádek, spánek a odpočinek dětí dle individuálních potřeb, nespavá aktivita předškoláků

Postupné vstávání, hygiena, příprava na odpolední svačinu:  13,45  - 14,15   hodin

Odpolední svačina:  14,15   – 14, 30  hodin

Odpolední blok činností s dětmi:  14,45 – 17,00  hodin

- spontánní hra dětí, tvořivé činnosti dětí, individuálně plánované činnosti, hry na koordinaci a jemnou motoriku, dokončení záměrné činnosti z ranního bloku, pohybové aktivity na školní zahradě dle počasí, odchody dětí domů.

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.