Kotva
Aktuality
Úplata a stravné k listopadu
16.11.2021

Zdravíme rodiče,

ve vložených tabulkách (dok. 1, 2 Brou, Beru viz. níže) naleznete částky k listopadu 2021, které lze poukázat na účet č. 299778457/0300 nebo zaplatit osobně v kanceláři vedoucí stravování. Peněžní částky se týkají stravného a úplaty.

Broučci (Velikost: 17.72 kB)

Berušky (Velikost: 15.96 kB)

Děkujeme, MŠ 5. května.

Informace pro rodiče - Co potřebují děti při nástupu do MŠ
2.8.2021

CO POTŘEBUJÍ DĚTI DO MŠ?
• bačkůrky
• náhradní oblečení
• oblečení na ven
• pyžamo
• hrneček
VŠE PODEPSANÉ!!

 

Dále:

• eurodesky 50ks
• fotografii ( budeme tvořit tablo do šatny )
• toaletní papír 8 ks
• balení papírových kapesníčků 10 ks
(jedno balení papírových kapesníčků v krabici)
• tekuté mýdlo

Otevření MŠ k 18.5.2020
6.5.2020

Vážení rodiče,

oznamuji Vám ,že mateřská škola bude bez omezení provozu otevřena od 18.5.2020. Žádáme Vás o dodržování těchto provozních podmínek!!! Závisí na tom naše možné fungování do odvolání potřeby dodržovat epidemiologická opatření a doporučení!!!!

Zákaz shromažďování osob před budovou mateřské školy!  

 • Před budovou MŠ dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (neplatí pro členy jedné domácnosti)!
 • Pro všechny osoby nacházející se před budovou MŠ platí povinnost zakrytí úst a nosu!
 • Doprovázející osoba (pouze jedna osoba s jedním dítětem) se v prostorách MŠ pohybuje vždy v roušce, a to pouze po nezbytně nutnou dobu (předání a vyzvednutí dítěte proveďte co nejrychleji!!!)!
 • Děti a pedagogičtí pracovníci MŠ roušky v prostorách školy nosit nemusí.
 • Přísný zákaz vstupu platí pro všechny osoby, které mají příznaky dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest)!
 • Při prvním vstupu do mateřské školy je zákonný zástupce povinen předložit podepsané a vyplněné ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ (dokument ke stažení), které obsahuje vymezení rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví a písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (horečka, kašel dušnost apod.). Kdo nemá možnost vytisknutí ČESTNÉHO PROHLÁŠENÍ, může si během týdne od 11. 5. 2020 (po telefonické domluvě) dojít do MŠ pro daný formulář osobně a doma jej vyplnit!
 • Zákonní zástupci dítěte jsou povinni sami zvážit všechny rizikové faktory a rozhodnout se o účasti dítěte v mateřské škole s tímto vědomím! Stále platí, že docházka dítěte v MŠ do konce školního roku NENÍ POVINNÁ a rodič tedy nemusí nepřítomnost omlouvat!
 • Žádáme rodiče hlavně kvůli zajištění stravování (nákup potravin), aby zákonný zástupce nahlásil přítomnost nebo nepřítomnost dítěte v MŠ od 18. 5., kdy dojde k obnovení provozu naší mateřské školy.

 

Manuál k otevření MŠ zde (Velikost: 1.07 MB)

Čestné prohlášení zde (Velikost: 268.76 kB)

Otevření MŠ k 18.5.2020
6.5.2020

Vážení rodiče,

oznamuji Vám, že mateřská škola bude bez omezení otevřena od 18.5.2020.

Zapis dětí do MŠ 2020/2021
16.4.2020

Všeobecné informace (Velikost: 36.47 kB)

Prohlášení o očkování (Velikost: 38.64 kB)

Uzavření MŠ
13.3.2020

Od 16.3.2020 bude do odvolání uzavřena MŠ

Celá zpráva (Velikost: 171.1 kB)

 

Informace pro rodiče (Velikost: 208.27 kB)

Žádost o ošetřovné (Velikost: 426.56 kB)

 

Seznam přijatých dětí podle reg.č.šk. rok 2019-2020
7.6.2019

Seznam přijatých dětí.

Pořadí ID dítěte Obdržené body Adresa poskytování vzdělávání Rozhodnutí
1 6556132352 1 301.22 5. května 53, 403 40 Ústí nad Labem,příspěvková org. Přijatý/á
2 8925889024 1 282.88 5. května 53, 403 40 Ústí nad Labem,příspěvková org. Přijatý/á
3 2431460864 1 282.62 5. května 53, 403 40 Ústí nad Labem,příspěvková org. Přijatý/á
4 8452731392 1 282.00 5. května 53, 403 40 Ústí nad Labem,příspěvková org. Přijatý/á
5 7208437765 1 281.34 5. května 53, 403 40 Ústí nad Labem,příspěvková org. Přijatý/á
6 9901247488 1 280.94 5. května 53, 403 40 Ústí nad Labem,příspěvková org. Přijatý/á
7 7576001792 1 280.82 5. května 53, 403 40 Ústí nad Labem,příspěvková org. Přijatý/á
8 6260133376 1 280.46 5. května 53, 403 40 Ústí nad Labem,příspěvková org. Přijatý/á
Zápis do MŠ Skorotice
16.4.2019

Zápis do MŠ (plakát) (Velikost: 1.17 MB)

Zapis do MŠ (plakát v cizích jazycích) (Velikost: 1.23 MB)

Zápis dětí do MŠ
2.4.2019

Přijímací řízení do MŠ pro školní rok 2019/20

 1. Fáze – Vydávání přihlášek
 2. 4. – 30. 4. 2019

Přihlášku pro zápis dítěte do mateřské školy je možné získat třemi způsoby v období vydávání přihlášek:

 1. Elektronické vydání přihlášky na internetové adrese: https://zapisms.usti-nad-labem.cz
  Systém Vás provede vyplněním přihlášky, kterou si v závěru vytisknete. Nastavení internetového prohlížeče
  Pro bezproblémové vydání a tisk přihlášky, doporučujeme použít internetový prohlížeč (Internet explorer verze 6 a vyšší, Firefox, Safari, Chrome a další kompatibilní prohlížeče) ve standardním nastavení. V prohlížeči je třeba mít zapnutý javascript a povolené cookies soubory. Pokud se vám vydání přihlášky nedaří, zkuste využít jiného internetového prohlížeče.
 2. Vyzvednutí v naší mateřské škole – pouze je potřeba se předem domluvit, kdy nás naštívíte – a to na tel. čísle 731 448 069.
 3. Na MmÚ na odboru městských organizací a školství
  2. patro, kanceláře č. 215

Důležité informace:

 • Po vygenerování přihlášky získáte jedinečný číselný identifikátor, který zajistí anonymitu dítěte (v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů nebudou do systému osobní data ukládána).
 • Pokud si přihlášku vytisknete sami doma, nemusíte v této fázi naši MŠ kontaktovat.
 • Pokud nemáte přístup k internetu a chcete přihlášku získat na MŠ, sledujte aktuální informace na těch MŠ, kam chcete svoje dítě přihlásit.
 • Vyplňování přihlášky věnujte náležitou pozornost – dbejte na čitelnost, neopomeňte nechat potvrdit požadované údaje od dětského lékaře.
 • Pro získání přihlášky některým z výše uvedených způsobů musíte znát číslo pojištěnce (dítěte), které je uvedeno na kartičce jeho zdravotní pojišťovny.
 1. Fáze – Sběr přihlášek a začátek přijímacího řízení
 2. 5. a 15. 5. 2019

Sběr přihlášek probíhá v tomto termínu v době od 8.00 do 12.00 a od 13:00 do 15:00 hodin na naší MŠ

 • Informujte se na adrese: https://zapisms.usti-nad-labem.cz o počtech volných míst na MŠ – můžete pak lépe odhadnout šance na přijetí právě Vašeho dítěte.
 • Odpovědnému pracovníkovi MŠ předložíte:
  • řádně vyplněnou přihlášku, potvrzenou lékařem
  • rodný list dítěte
  • občanský průkaz
 • Dítě můžete přihlásit do libovolného počtu MŠ. Do každé z nich se však musíte dostavit osobně i s dítětem z důvodu odevzdání přihlášky v papírové podobě.
 • Při odevzdávání přihlášky navštivte MŠ i s dítětem.
 • Neúplně vyplněná přihláška, která nebude v termínu stanoveném ředitelkou školy doplněna, je důvodem k vyřazení dítěte z přijímacího řízení!

III. Fáze – Vyhodnocování řízení

Od 21. 5. 2019

 • Od tohoto termínu můžete očekávat informaci o přijetí/nepřijetí Vašeho dítěte do MŠ.
 • Odpovědný pracovník mateřské školy Vás bude kontaktovat jedním z níže uvedených způsobů na základě údajů uvedených v přihlášce:
  • telefonicky
  • prostřednictvím SMS
  • e-mailem
  • doručením písemného rozhodnutí o nepřijetí.
  • Seznam registračních čísel přijatých dětí bude zveřejněn podle § 183 odst.2 zákona č.561/2004 Sb. na úřední desce a webu MŠ.
 • Po celou dobu této fáze můžete na webových stránkách sledovat průběh přijímacího řízení Vašeho dítěte. Sami takto můžete lehce zjistit, zda se hranice neposunula tak, že Vaše dítě bude přijato. Podrobnější informace získáte na https://zapisms.usti-nad-labem.cz
 • Bude-li Vaše dítě přijato do více MŠ, prosím informujte tu mateřskou školu, která je Vámi pro nástup dítěte zvolena. Tím uvolníte místo pro další dítě v pořadí v ostatních mateřských školách.

Kritéria přijímacího řízení do MŠ pro školní rok 2019/20

Kritéria – bodový systém – pro přijímání dětí do MŠ se snaží o předcházení diskriminaci a rovněž zohledňují koncepci školské politiky města.

 1. Školský obvod MŠ
  • místo trvalého pobytu dítěte ve školském obvodu MŠ : 1000 bodů
  • místo trvalého pobytu dítěte mimo školský obvod MŠ : 0 bodů
 2. Věková skupina (počítáno k 31. 8. 2019)
  • předškoláci šestiletí (odklad školní docházky): 340 bodů
  • předškoláci pětiletí: 320 bodů
  • čtyřletí: 180 bodů
  • tříletí: 160 bodů
  • dvouletí: 20 bodů
  • jednoletí: 0 bodů
 3. Trvalý pobyt (dítěte)
  • ve městě Ústí nad Labem: 80 bodů
  • mimo město Ustí nad Labem: 0 bodů
 4. Každodenní docházka dítěte
  • s celodenní délkou pobytu: 40 bodů
  • s půldenní délkou pobytu: 0 bodů
 5. Sourozenec
  • již navštěvuje MŠ, kam podáváte přihlášku (bude ji navštěvovat i po 1. 9. 2019): 10 bodů
  • nenavštěvuje mateřskou školu, kam podáváte přihlášku: 0 bodů
 6. Den věku dítěte v roce
  • za každý den k 31. 8. 2019: 0.02 bodu

Pozn: Kritérium „Školský obvod MŠ“ se uplatní pouze pro děti, které do 31. 8. 2018 dosáhnou nejméně třetího roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, v příslušném školském obvodu. Trvalý pobyt dítěte se vždy posuzuje ke dni vydání rozhodnutí. Věk dítěte počítán k 31. 8. 2018.

 

Otevření MŠ po havárii vody
14.3.2019

Vážení rodiče,

provoz mateřské školy po havárii vody bude zahájen 18.3. 2019

Otevření MŠ po havárii vody
6.3.2019

Vážení rodiče,

pravděpodobné otevření mateřské školy bylo stanoveno na 18.3.2019.

Uzavření mateřské školy
12.2.2019

Vážení rodiče,

mateřská škola je z technických důvodů stále  uzavřena - zatím na dobu do 28.2.2019.

Čekáme na kladné vyjádření revizního elektro - technika .

Pro bližší informace si můžete zavolat na  telefonní číslo 724 088 688.

Děkujeme všem rodičům, kteří nám nabízejí své služby a dodávají nám psychickou podporu.    Trešlová Ludmila

Platba v MŠ
11.10.2018

Výběr stravného a úplaty se bude konat 16.10.2018 od 6 ti hodin

Platba v MŠ
12.9.2018

Výběr  stravného a úplaty za září 2018 od 6 ti hodin

Seznam přijatých dětí na šk. rok 2018 /19
30.5.2018

Pořadí

ID dítěte

Obdržené body

1

2891164416

1 443.06

2

5554591744

1 441.96

3

3029027841

1 314.46

4

2213182976

1 305.44

5

5532725768

1 290.18

6

5675601152

1 282.74

7

3914227968

1 281.26

8

3365844487

360.48

9

5310097664

291.94

 

Fotografování dětí
30.5.2018

Vážení rodiče,

děkujeme Vám za sledování fotografií na webových stránkách školy. Bohužel z důvodu účinnosti nařízení GDPR (ochrana osobních údajů podle směrnice EU) musíme vkládání fotografií prozatím zastavit a to do doby, než budeme mít od všech zákonných zástupců získané souhlasy pro zveřejňováním fotografií dětí. 

Všem děkujeme za pochopení a spolupráci.  kolektiv MŠ

 

Informace o zápisu do MŠ na školní rok 2018-2019
9.3.2018

Zápis dětí do mateřské školy ve Skoroticích se koná v pondělí 14.5. od 8- 15 hodin a v úterý 15.5.

od 10- 16 hodin.

Předpokladem pro provedení zápisu  je vygenerování přihlášky  na adrese .Tento odkaz bude k dispozici asi v polovině dubna. Do mateřské školy si můžete přijít vygenerovat přihlášku 18.4. nebo 10.5. 2018 vždy od 10 do 14 hodin.

Informace k zápisu do MŠ
9.3.2018

Všeobecné informace k zápisu do mateřských škol naleznete zde (Velikost: 345.65 kB)

Informace k zápisu do ZŠ
9.3.2018

Informace k zápisu do ZŠ neleznete zde (Velikost: 704.68 kB) 

Vánoční prázdniny
20.12.2017

od 23.12.2017 do 2.1.2018

Změna výše plateb stravného
6.9.2017

 

Z prováděcí vyhlášky o školním stravování platí povinnost pro školní jídelny dodržovat obsah tzv. spotřebního koše. Spotřební koš je odvozen z denních doporučených dávek živin,  což znamená průměrnou spotřebou potravin a je vypočtena ze základního sortimentu potravin tak, aby bylo zajištěno dosažení příslušných výživových norem. Tento spotřební koš uvádí  závazně kolik potravin z jednotlivých skupin musí dítě za den prostřednictvím školního stravování dostat.

Z důvodu nárůstu   cen   potravin   se  od  1.9.  2017  zvyšuje  cena  stravného  o 2 Kč   /  1 den.

 

 

 

 Strávníci   2 – 6 let/Kč

  Strávníci   7 let/Kč

Přesnídávka

9

10

Oběd

17

19

Svačina

6

6

celkem

32

35

 

Seznam přijatých dětí podle reg.č. na školní rok 2017/2018
6.6.2017

Seznam ke stažené (Velikost: 329.04 kB)

Zápis dětí do MŠ
24.4.2017

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY      SE BUDE KONAT (elektronicky )ve dnech    15. – 16. KVĚTNA      2017  OD 8 – 16 hod.

 K zápisu přineste :

 •     občanský průkaz
 •     vyplněnou přihlášku, potvrzenou lékařem
 •   rodný list dítěte

Veškeré informace k zápisu najdete na stránkách Magistrátu města Ústí nad Labem.

https:zapisms.usti-nad-labem.cz

                

Stravné za měsíc říjen a úplatu za vzdělávání
11.10.2016

je  ve středu 12.10.2016 od 6 ti hodin.

Seznam přijatých dětí podle reg.č. na školní rok 2016/2017
29.4.2016

 

 

Poř

ID dítěte

  1

9732791808

2

3510282241

6404055049

3394445312

5

7492449024

2332350976

7

6559401472

3808258048

9

6073676224

10

1918964487

11 

2555815424

12

4294564608

13

5866018304

14 

6438422784

15

6813407808

16

1992668544

17 

6011168768

18

2600551168

 

Zápis dětí do MŠ
26.2.2016

Zápis do MŠ Skorotice pro školní rok 2016/2017

Zápis do mateřské  školy  bude probíhat elektronicky.

 1. Termín  pro elektronický zápis do MŠ Skorotice

Výdej přihlášek v elektronickém systému bude spuštěn  14. 3. - 31. 3. 2016    na stránkách   :        https://zapisms.usti-nad-labem.cz

Systém provede rodiče vyplněním přihlášky, kterou si v závěru vytisknou.

Termíny pro pomoc rodičům, kteří nemají přístup k internetu a

nemohou si  vygenerovat přihlášky:

15. 3. 2016 od 10:00 do 14:00 hodin (ředitelka MŠ Skorotice)

23. 3. 2016 od 9:00  do 11:00 hodin  (ředitelka MŠ Skorotice)

30. 3. 2016 od 10:00 do 14:00 hodin (ředitelka MŠ Skorotice).

2. Sběr přihlášek v MŠ Skorotice:

4.  4.  a    5. 4. 2016 od 8:00 do 16:00 hodin.

 

 1. Přijímací řízení

Přijímací řízení proběhne od 11. dubna 2016. Po tomto

termínu dostanou rodiče informaci o přijetí/nepřijetí dítěte

do MŠ.

K zápisu je třeba přinést:


· řádně vyplněnou žádost o přijetí, která bude potvrzena dětským   lékařem dítěte                   
· rodný list dítěte
· občanský průkaz zákonného zástupce
· povolení k pobytu (cizí státní příslušníci)

 

Platba v MŠ
11.12.2015

Úhrada stravného a úplaty  v MŠ

15.12. 2015  od  6,00 

Bližší informace na nástěnce v hlavní chodbě

Uzavření MŠ- vánoční prázdniny
6.11.2015

Mateřská škola bude uzavřena od 23.12. do 31.12. 2015

 

Seznam přijatých dětí podle reg.č.
7.5.2015
Seznam přijatých dětí na školní rok 2015 -2016  podle  registračních čísel § 183 odst.2 zákona č.561/2004 8932115253 7564709888 2166278304 3103168128 2664164352 3373331968 2789556224 6240220164 4934685696 3614207488 2954160648 6562546944
Elektronický zápis do MŠ
11.3.2015
Zápis dětí do mateřské školy bude probíhat  14.4. - 15.4.  2015 v době od 8 - 16 hodin. Rodiče si k zápisu přinesou  řádně vyplněnou přihlášku, potvrzenou lékařem, rodný list dítěte a občanský průkaz. Rodiče musí přijít osobně i s dítětem a odevzdat přihlášku v papírové podobě.  Přihlášku je možno vyplnit elektronicky na internetové adrese https://zapisms.usti-nad- labem.cz    K získání přihlášky ze systému je nutné číslo pojištěnce (dítěte) z kartičky zdravotní pojišťovny. Přihlášku  v naší  MŠ  si  můžete vyzvednout  od 16.3.  -  18.3.,  25.3.-26.3. 2015 od 10 -12 hodin.  Kritéria - bodový systém 1. Věková skupina (počítáno k 31. 8. 2015) o   předškoláci* šestiletí: 340 bodů o   předškoláci* pětiletí: 320 bodů o   čtyřletí: 180 bodů o   tříletí: 160 bodů o   dvouletí: 20 bodů o   jednoletí: 0 bodů   2. Trvalý pobyt (dítěte) o   ve městě Ústí nad Labem: 80 bodů o   mimo město Ústí nad Labem: 0 bodů   3. Každodenní docházka dítěte o  s celodenní délkou pobytu: 40 bodů o  s půldenní délkou pobytu: 0 bodů   4. Sourozenec o  již navštěvuje MŠ, kam podáváte přihlášku (bude ji navštěvovat i po 1. 9. 2015): 10 bodů o  nenavštěvuje mateřskou školu, kam podáváte přihlášku: 0 bodů   5. Den věku dítěte v roce o  za každý den k 31. 8. 2015: 0.02 bodu   * děti, které dosáhnou věku šesti let do 31. 8. 2016, tj. v posledním roce před zahájením povinné školní docházky ( Z.č. 561/2004 Sb., § 34, odst.4). 
Stravné a úplata za vzdělávání
16.2.2015
Stravné a úplata za vzdělávání se bude vybírat ve čtvrtek 19.2. 2015
MALOVÁNÍ V MŠ
2.2.2015
O jarních prázdninách od 9.2. do 13.2. 2015 se bude v mateřské škole malovat.  Děti budou spojeny v jedné třídě. Děkujeme za pochopení  
Stravné a úplata za vzdělávání
13.1.2015
za měsíc leden se bude vybírat 14.1. 2015 od 6 ti hodin.
Sleva na dani
9.1.2015
Novelou zákona č. 586/1992, o dani z příjmu, vyplynula pro mateřské školy v roce 2015 povinnost vydávat potvrzení o výši vynaložených výdajů za umístění dítěte v mateřské škole, neboť tuto částku si může nově daňový poplatník (zákonný zástupce dítěte) uplatnit jako slevu na dani z příjmu fyzických osob. Potvrzení o výši vynaložených výdajů za umístění dítěte v mateřské škole za rok 2014 bude všem rodičům vydáno při placení úplaty a stravného v  lednu 2015. Do výdajů se započítává pouze úplata za vzdělání.
Uzavření MŠ- vánoční prázdniny
14.11.2014
Mateřská škola bude uzavřena od 22.12. 2014  -  do 2. 1.2015 . MŠ bude opět otevřena od 5. 1 .2015   
Finanční dar pro MŠ
6.9.2014
Naše mateřská škola získala od společnosti LIDL finanční dar v hodnotě 50 tis. Kč, za který pořídíme vybavení herních koutků, sportovní a učební pomůcky.
Letní prázdniny – uzavření MŠ
25.7.2014
od 14.07. – 15.08.2014 bude MŠ z důvodu prázdnin uzavřena.
Zřizovatel

  

 

Zřizovatelem
Mateřské školy, Ústí nad Labem,

5. května 53, příspěvkové organizace

je

Statutární město Ústí nad Labem

 

Mapa webu
A
A
A

O nás

Vloženo: 28.7.2014 | Autor: Neznámý| Zobrazeno: 16586x | Upravil: Administrátor

Zápis dětí do Mateřské školy 5. května 53, v Ústí nad Labem

se bude konat 12. 5. 2021 - 13. 5. 2021

 

Zápis proběhne bez osobní přítomnosti dětí v mateřské škole.

Nejlepší možnou variantou je podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání

bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte v mateřské škole.

Podání žádosti o přijetí

Podepsané žádosti o přijetí k zápisu do mateřské školy vyplněné v elektronickém systému https://zapisms.usti-nad-labem.cz/ včetně potvrzení praktického pediatrického lékaře o řádném očkování dítěte je možné doručit do MŠ pouze tímto způsobem:

 

 1. Elektronicky (datová schránka, e-mail) nebo poštou.

Vytištěnou a podepsanou žádost (oba rodiče), včetně potvrzení praktického pediatrického lékaře o řádném očkování dítěte, je možné oskenovat a poslat do MŠ elektronicky (např. datová schránka, e-mail s elektronickým podpisem) nebo poštou do 13. 5. 2021. Doporučujeme rodičům, aby si ověřili telefonicky, že MŠ žádost obdržela.

 

 1. Osobně na určeném místě v budově konkrétní MŠ ve dnech 12. 5. 2021 - 13. 5. 2021.

V případě, že rodič nemá možnost elektronického vyplnění a tisku žádosti, lze při minimalizaci přímého kontaktu osob žádost výjimečně vyplnit přímo v MŠ podle časové nabídky konkrétní mateřské školy. Přesné časové údaje jsou uveřejněny na webových stránkách dané MŠ nebo přímo v elektronickém systému https://zapisms.usti-nad-labem.cz/ dané MŠ.

Při osobním podání žádosti vyplní zákonný zástupce v budově MŠ, tyto údaje:

- jméno a příjmení žadatele (dítěte),

- datum narození dítěte,

- místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování,

- požadavek na délku docházky do MŠ (celodenní nebo polodenní docházka)

- jméno sourozence, který již MŠ navštěvuje

- kontaktní telefon a e-mailovou adresu zákonného zástupce

- označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní MŠ)

- podpis osoby, která žádost podává (podpisy zákonných zástupců dítěte).

Zákonný zástupce je povinen předložit potvrzení praktického pediatrického lékaře o řádném očkování dítěte, případně mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci (tato povinnost se netýká dítěte, které bude plnit povinné předškolní vzdělávání).

 

Manuál (Velikost: 349.48 kB)

Zápis EN, RUS, VNM (Velikost: 782.99 kB)

Mgr. Bc. Daniel Příhoda, ředitel MŠ

 

 

 

 

 

Rozhodnutí o uzavření MŠ (Velikost: 348.26 kB)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mateřská škola se nachází v okrajové části města Ústí nad Labem – Skorotice. Budova byla postavena začátkem minulého století, jako mateřská škola slouží od roku 1945.

Budova mateřské školy je dvoupatrová. V přízemí a v prvním poschodí jsou třídy, herny s vlastním sociálním zázemím částečně vybaveny novým nábytkem, uspořádané pro hry a tělovýchovné aktivity. Ve druhém poschodí jsou lehárny, kde děti mají své stabilní místo pro odpočinek. V přízemí je tělocvična, kterou využíváme pro pohybové aktivity, divadla apod.

Mateřská škola je dvoutřídní , s kapacitou 56 dětí, které rozděleny podle věku – 1. třídu navštěvují děti ve věku 2- 5 let, ve 2. třídě jsou děti 4 – 7 leté. Škola má stabilní lehárny, kde mají děti své stálé místo na odpočinek. V suterénu je kuchyň, která zajišťuje stravování dětí a zaměstnanců školy. K objektu MŠ náleží školní zahrada.

Základním posláním naší mateřské školy je výchova dětí ke kamarádství , ohleduplnosti a možnosti se seberealizovat, mimo jiné také vytvářet optimální podmínky pro vývoj dítěte v návaznosti na jeho výchovu v rodině. Vzájemnou toleranci a vstřícným jednáním se snažíme, aby se během dne nevytrácela dobrá nálada, pohoda a radost.

V souladu s požadavky platného dokumentu – Rámcového programu pro předškolní vzdělávání jsme vypracovali vlastní Školní vzdělávací program s názvem – S přírodou jsme kamarádi

 

Cíl, který nás spojuje

Vytvářet u dětí přiměřeným a srozumitelným způsobem s pravidly chování zejména ve vztahu k druhému dítěti, rozvíjet sociální citlivost, toleranci, soucítění, dovednost spolupracovat při hře i ostatních činnostech. Učit děti sociální citlivosti, ohleduplnosti, vzájemné pomoci i odvaze v mezilidských vztazích – řešit vzájemné spory, obhajovat a přijímat jiný názor, nabídnout řešení, pomoc, vyjednávat s ostatními dětmi, domlouvat se, respektovat právo na soukromí jedince apod.

 

Prezentace a zájmové činnosti

Soutěže

Každoroční úspěšné zapojení do výtvarných soutěží s Městskou policií – Smíš – nesmíš

Plamínek – spolupráce s hasičským sborem v Božtěšicích

 

Mimo MŠ

bruslení ( zimní stadion ÚL),

spolupráce s Městskou policií – dopravní hřiště( teorie, praxe)

Masarykova nemocnice – dětské oddělení,

Hasičský záchranný sbor ÚL

 

Přednášky, besedy v MŠ, zájmové činnosti

- život zvířat v lese – myslivec v MŠ

- Koukají na nás správně – preventivní vyšetření zraku

- keramika

- seznamování dětí s anglickým jazykem

- Mikulášská nadílka s rodiči

- Vánoční dílna

- Velikonoční dílna

- Podzimní dílna

-spolupráce s fondem SIDUS

- aktualizované www. stránky, fotodokumentace

- divadla v MŠ, karneval v MŠ

- Besídky Vánoce, Rozloučení s předškoláky

- výlety