Kotva
Aktuality
Platba v MŠ
11.10.2018

Výběr stravného a úplaty se bude konat 16.10.2018 od 6 ti hodin

Platba v MŠ
12.9.2018

Výběr  stravného a úplaty za září 2018 od 6 ti hodin

Seznam přijatých dětí na šk. rok 2018 /19
30.5.2018

Pořadí

ID dítěte

Obdržené body

1

2891164416

1 443.06

2

5554591744

1 441.96

3

3029027841

1 314.46

4

2213182976

1 305.44

5

5532725768

1 290.18

6

5675601152

1 282.74

7

3914227968

1 281.26

8

3365844487

360.48

9

5310097664

291.94

 

Fotografování dětí
30.5.2018

Vážení rodiče,

děkujeme Vám za sledování fotografií na webových stránkách školy. Bohužel z důvodu účinnosti nařízení GDPR (ochrana osobních údajů podle směrnice EU) musíme vkládání fotografií prozatím zastavit a to do doby, než budeme mít od všech zákonných zástupců získané souhlasy pro zveřejňováním fotografií dětí. 

Všem děkujeme za pochopení a spolupráci.  kolektiv MŠ

 

Informace o zápisu do MŠ na školní rok 2018-2019
9.3.2018

Zápis dětí do mateřské školy ve Skoroticích se koná v pondělí 14.5. od 8- 15 hodin a v úterý 15.5.

od 10- 16 hodin.

Předpokladem pro provedení zápisu  je vygenerování přihlášky  na adrese .Tento odkaz bude k dispozici asi v polovině dubna. Do mateřské školy si můžete přijít vygenerovat přihlášku 18.4. nebo 10.5. 2018 vždy od 10 do 14 hodin.

Informace k zápisu do MŠ
9.3.2018

Všeobecné informace k zápisu do mateřských škol naleznete zde (Velikost: 345.65 kB)

Informace k zápisu do ZŠ
9.3.2018

Informace k zápisu do ZŠ neleznete zde (Velikost: 704.68 kB) 

Vánoční prázdniny
20.12.2017

od 23.12.2017 do 2.1.2018

Změna výše plateb stravného
6.9.2017

 

Z prováděcí vyhlášky o školním stravování platí povinnost pro školní jídelny dodržovat obsah tzv. spotřebního koše. Spotřební koš je odvozen z denních doporučených dávek živin,  což znamená průměrnou spotřebou potravin a je vypočtena ze základního sortimentu potravin tak, aby bylo zajištěno dosažení příslušných výživových norem. Tento spotřební koš uvádí  závazně kolik potravin z jednotlivých skupin musí dítě za den prostřednictvím školního stravování dostat.

Z důvodu nárůstu   cen   potravin   se  od  1.9.  2017  zvyšuje  cena  stravného  o 2 Kč   /  1 den.

 

 

 

 Strávníci   2 – 6 let/Kč

  Strávníci   7 let/Kč

Přesnídávka

9

10

Oběd

17

19

Svačina

6

6

celkem

32

35

 

Seznam přijatých dětí podle reg.č. na školní rok 2017/2018
6.6.2017

Seznam ke stažené (Velikost: 329.04 kB)

Zápis dětí do MŠ
24.4.2017

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY      SE BUDE KONAT (elektronicky )ve dnech    15. – 16. KVĚTNA      2017  OD 8 – 16 hod.

 K zápisu přineste :

  •     občanský průkaz
  •     vyplněnou přihlášku, potvrzenou lékařem
  •   rodný list dítěte

Veškeré informace k zápisu najdete na stránkách Magistrátu města Ústí nad Labem.

https:zapisms.usti-nad-labem.cz

                

Stravné za měsíc říjen a úplatu za vzdělávání
11.10.2016

je  ve středu 12.10.2016 od 6 ti hodin.

Seznam přijatých dětí podle reg.č. na školní rok 2016/2017
29.4.2016

 

 

Poř

ID dítěte

  1

9732791808

2

3510282241

6404055049

3394445312

5

7492449024

2332350976

7

6559401472

3808258048

9

6073676224

10

1918964487

11 

2555815424

12

4294564608

13

5866018304

14 

6438422784

15

6813407808

16

1992668544

17 

6011168768

18

2600551168

 

Zápis dětí do MŠ
26.2.2016

Zápis do MŠ Skorotice pro školní rok 2016/2017

Zápis do mateřské  školy  bude probíhat elektronicky.

  1. Termín  pro elektronický zápis do MŠ Skorotice

Výdej přihlášek v elektronickém systému bude spuštěn  14. 3. - 31. 3. 2016    na stránkách   :        https://zapisms.usti-nad-labem.cz

Systém provede rodiče vyplněním přihlášky, kterou si v závěru vytisknou.

Termíny pro pomoc rodičům, kteří nemají přístup k internetu a

nemohou si  vygenerovat přihlášky:

15. 3. 2016 od 10:00 do 14:00 hodin (ředitelka MŠ Skorotice)

23. 3. 2016 od 9:00  do 11:00 hodin  (ředitelka MŠ Skorotice)

30. 3. 2016 od 10:00 do 14:00 hodin (ředitelka MŠ Skorotice).

2. Sběr přihlášek v MŠ Skorotice:

4.  4.  a    5. 4. 2016 od 8:00 do 16:00 hodin.

 

  1. Přijímací řízení

Přijímací řízení proběhne od 11. dubna 2016. Po tomto

termínu dostanou rodiče informaci o přijetí/nepřijetí dítěte

do MŠ.

K zápisu je třeba přinést:


· řádně vyplněnou žádost o přijetí, která bude potvrzena dětským   lékařem dítěte                   
· rodný list dítěte
· občanský průkaz zákonného zástupce
· povolení k pobytu (cizí státní příslušníci)

 

Platba v MŠ
11.12.2015

Úhrada stravného a úplaty  v MŠ

15.12. 2015  od  6,00 

Bližší informace na nástěnce v hlavní chodbě

Uzavření MŠ- vánoční prázdniny
6.11.2015

Mateřská škola bude uzavřena od 23.12. do 31.12. 2015

 

Seznam přijatých dětí podle reg.č.
7.5.2015
Seznam přijatých dětí na školní rok 2015 -2016  podle  registračních čísel § 183 odst.2 zákona č.561/2004 8932115253 7564709888 2166278304 3103168128 2664164352 3373331968 2789556224 6240220164 4934685696 3614207488 2954160648 6562546944
Elektronický zápis do MŠ
11.3.2015
Zápis dětí do mateřské školy bude probíhat  14.4. - 15.4.  2015 v době od 8 - 16 hodin. Rodiče si k zápisu přinesou  řádně vyplněnou přihlášku, potvrzenou lékařem, rodný list dítěte a občanský průkaz. Rodiče musí přijít osobně i s dítětem a odevzdat přihlášku v papírové podobě.  Přihlášku je možno vyplnit elektronicky na internetové adrese https://zapisms.usti-nad- labem.cz    K získání přihlášky ze systému je nutné číslo pojištěnce (dítěte) z kartičky zdravotní pojišťovny. Přihlášku  v naší  MŠ  si  můžete vyzvednout  od 16.3.  -  18.3.,  25.3.-26.3. 2015 od 10 -12 hodin.  Kritéria - bodový systém 1. Věková skupina (počítáno k 31. 8. 2015) o   předškoláci* šestiletí: 340 bodů o   předškoláci* pětiletí: 320 bodů o   čtyřletí: 180 bodů o   tříletí: 160 bodů o   dvouletí: 20 bodů o   jednoletí: 0 bodů   2. Trvalý pobyt (dítěte) o   ve městě Ústí nad Labem: 80 bodů o   mimo město Ústí nad Labem: 0 bodů   3. Každodenní docházka dítěte o  s celodenní délkou pobytu: 40 bodů o  s půldenní délkou pobytu: 0 bodů   4. Sourozenec o  již navštěvuje MŠ, kam podáváte přihlášku (bude ji navštěvovat i po 1. 9. 2015): 10 bodů o  nenavštěvuje mateřskou školu, kam podáváte přihlášku: 0 bodů   5. Den věku dítěte v roce o  za každý den k 31. 8. 2015: 0.02 bodu   * děti, které dosáhnou věku šesti let do 31. 8. 2016, tj. v posledním roce před zahájením povinné školní docházky ( Z.č. 561/2004 Sb., § 34, odst.4). 
Stravné a úplata za vzdělávání
16.2.2015
Stravné a úplata za vzdělávání se bude vybírat ve čtvrtek 19.2. 2015
MALOVÁNÍ V MŠ
2.2.2015
O jarních prázdninách od 9.2. do 13.2. 2015 se bude v mateřské škole malovat.  Děti budou spojeny v jedné třídě. Děkujeme za pochopení  
Stravné a úplata za vzdělávání
13.1.2015
za měsíc leden se bude vybírat 14.1. 2015 od 6 ti hodin.
Sleva na dani
9.1.2015
Novelou zákona č. 586/1992, o dani z příjmu, vyplynula pro mateřské školy v roce 2015 povinnost vydávat potvrzení o výši vynaložených výdajů za umístění dítěte v mateřské škole, neboť tuto částku si může nově daňový poplatník (zákonný zástupce dítěte) uplatnit jako slevu na dani z příjmu fyzických osob. Potvrzení o výši vynaložených výdajů za umístění dítěte v mateřské škole za rok 2014 bude všem rodičům vydáno při placení úplaty a stravného v  lednu 2015. Do výdajů se započítává pouze úplata za vzdělání.
Uzavření MŠ- vánoční prázdniny
14.11.2014
Mateřská škola bude uzavřena od 22.12. 2014  -  do 2. 1.2015 . MŠ bude opět otevřena od 5. 1 .2015   
Finanční dar pro MŠ
6.9.2014
Naše mateřská škola získala od společnosti LIDL finanční dar v hodnotě 50 tis. Kč, za který pořídíme vybavení herních koutků, sportovní a učební pomůcky.
Letní prázdniny – uzavření MŠ
25.7.2014
od 14.07. – 15.08.2014 bude MŠ z důvodu prázdnin uzavřena.
Aktualizace webových stránek
25.7.2014
Vážení čtenáři, aktualizovali jsme pro vás naše webové stránky. Je zde plno nových funkcí.
Zřizovatel

  

 

Zřizovatelem
Mateřské školy, Ústí nad Labem,

5. května 53, příspěvkové organizace

je

Statutární město Ústí nad Labem

 

Mapa webu
A
A
A

O nás

Vloženo: 28.7.2014 | Autor: Neznámý| Zobrazeno: 138x | Upravil: Administrátor

Mateřská škola se nachází v okrajové části města Ústí nad Labem – Skorotice. Budova byla postavena začátkem minulého století, jako mateřská škola slouží od roku 1945.

Budova mateřské školy je dvoupatrová. V přízemí a v prvním poschodí jsou třídy, herny s vlastním sociálním zázemím částečně vybaveny novým nábytkem, uspořádané pro hry a tělovýchovné aktivity. Ve druhém poschodí jsou lehárny, kde děti mají své stabilní místo pro odpočinek. V přízemí je tělocvična, kterou využíváme pro pohybové aktivity, divadla apod.

Mateřská škola je dvoutřídní , s kapacitou 56 dětí, které rozděleny podle věku – 1. třídu navštěvují děti ve věku 2- 5 let, ve 2. třídě jsou děti 4 – 7 leté. Škola má stabilní lehárny, kde mají děti své stálé místo na odpočinek. V suterénu je kuchyň, která zajišťuje stravování dětí a zaměstnanců školy. K objektu MŠ náleží školní zahrada.

Základním posláním naší mateřské školy je výchova dětí ke kamarádství , ohleduplnosti a možnosti se seberealizovat, mimo jiné také vytvářet optimální podmínky pro vývoj dítěte v návaznosti na jeho výchovu v rodině. Vzájemnou toleranci a vstřícným jednáním se snažíme, aby se během dne nevytrácela dobrá nálada, pohoda a radost.

V souladu s požadavky platného dokumentu – Rámcového programu pro předškolní vzdělávání jsme vypracovali vlastní Školní vzdělávací program s názvem – S přírodou jsme kamarádi

 

Cíl, který nás spojuje

Vytvářet u dětí přiměřeným a srozumitelným způsobem s pravidly chování zejména ve vztahu k druhému dítěti, rozvíjet sociální citlivost, toleranci, soucítění, dovednost spolupracovat při hře i ostatních činnostech. Učit děti sociální citlivosti, ohleduplnosti, vzájemné pomoci i odvaze v mezilidských vztazích – řešit vzájemné spory, obhajovat a přijímat jiný názor, nabídnout řešení, pomoc, vyjednávat s ostatními dětmi, domlouvat se, respektovat právo na soukromí jedince apod.

 

Prezentace a zájmové činnosti

Soutěže

Každoroční úspěšné zapojení do výtvarných soutěží s Městskou policií – Smíš – nesmíš

Plamínek – spolupráce s hasičským sborem v Božtěšicích

 

Mimo MŠ

bruslení ( zimní stadion ÚL),

spolupráce s Městskou policií – dopravní hřiště( teorie, praxe)

Masarykova nemocnice – dětské oddělení,

Hasičský záchranný sbor ÚL

 

Přednášky, besedy v MŠ, zájmové činnosti

- život zvířat v lese – myslivec v MŠ

- Koukají na nás správně – preventivní vyšetření zraku

- keramika

- seznamování dětí s anglickým jazykem

- Mikulášská nadílka s rodiči

- Vánoční dílna

- Velikonoční dílna

- Podzimní dílna

-spolupráce s fondem SIDUS

- aktualizované www. stránky, fotodokumentace

- divadla v MŠ, karneval v MŠ

- Besídky Vánoce, Rozloučení s předškoláky

- výlety